de bewindvoerder

                        

De bewindvoerder biedt bescherrmingsbewindvoering aan hen die dat nodig hebben en budgetbeheer en/of budgetcoaching aan hen die dat (weer) aan kunnen.

De bewindvoerder heeft twaalf jaar ervaring in de uitvoering van minnelijke schuldregelingen en toeleiding tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en zal u behulpzaam zijn bij oplossen van of verwijzen in de schuldenproblematiek.

De bewindvoeder is er ook voor onder curatele stellingen, mentorschap of het beheer van PGB gelden